Κυλήστε την εικόνα για να προσπελάσετε τις ιδιότητες εικόνας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο τροχού για επεξεργασία. Προσθέστε μια σύντομη περιγραφή εικόνας ή μερικές λεπτομέρειες για το προϊόν ή την υπηρεσία με την οποία σχετίζεται η εικόνα. Οι άνθρωποι ανταποκρίνονται καλά στις εικόνες, γι αυτό προσθέστε φωτογραφίες της επιχείρησής σας, προϊόντων ή μενού για να κεντρίσετε το ενδιαφέρον και να αυξήσετε τη συμμετοχή.